fbpx

PREMIER OY LKV:N (10 JA 24 §) JA EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN (GDPR) MUKAINEN

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

Premier LKV Oy
Kutomotie 16
00380 Helsinki

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mikko Naugrén
[email protected]
Puh. 040-7085887

 

3. Rekisterin nimi

Premier LKV Oy:n Asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
– asiakkuuteen ja asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät toiminnot
– toimeksiantosopimusten mukaisten palveluiden toimittaminen ja niistä laskuttaminen
– asiakasuhteen analysointiin ja asiakasviestintään, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) ja henkilötunnus tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Poikkeuksena ja vain tarvittaessa ovat Premier LKV Oy:n kanssa sopimussuhteessa olevat kiinteistönvälitysliikkeet jotka harjoittavat kiinteistönvälitystoimintaa Premier LKV -brändin alaisuudessa.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja henkilötietoja säilytetään vain sähköisesti tai lukollisissa tiloissa. Sähköisen tietojärjestelmän avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti salasanoin. Rekisterinpitäjä on ulkoistanut rekisterin sähköisen ylläpidon ja salauksen Alma Media Oyj:lle. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

TILAA ILMAINEN ARVIO ASUNNOSTASI

VÄLITTÄJÄMME OTTAA SINUUN YHTEYTTÄ

  Mannerheimintie 109, 00280 Helsinki

  Taivalmäki 9, 02200 Espoo

  [email protected]

  [email protected]

  https://premier.fi

  Tietosuojaseloste

  Hinnasto

  PREMIER LKV OY © 2024.