fbpx
Asunnon myynti ilman välittäjää

Kannattaako asunnon myynti ilman välittäjää vai pitäisikö antaa kiinteistönvälittäjän hoitaa asia? Tätä pohtii lähes jokainen asunnonvaihtaja eikä suotta. Kuuluuhan asunnon myynti tai uuden osto elämän suuriin ratkaisuihin, joita täytyy huolellisesti valmistella ja pohtia. Oman kodin myymiseen tai uuden ostamiseen liittyy paljon tunteita sekä myös taloudellisia tekijöitä. Jotta suuret tunteet ja taloudelliset kysymykset eivät muodostaisi liian suurta kuilua myyjän ja ostajan välille, on parempi antaa ammattitaitoisen kiinteistönvälittäjän hoitaa kaupanteko. Asunnon myynti on usein taitolaji ja aikaa vievä projekti, joten kokeneen kiinteistönvälittäjän avulla saat asunnostasi paremman hinnan sekä hoidat kaupankäynnin turvallisemmin ja tehokkaammin. Asunnon myynti ilman välittäjää sisältää omat riskinsä, joten kokosimme kuusi hyvää syytä miksi myyjän kannattaa turvautua kiinteistönvälittäjän apuun ja osaamiseen.

1. Miten saat parhaan hinnan asunnostasi?

Kokenut kiinteistönvälittäjä tuntee oman alueensa hintatason ja tietää mille tasolle hintapyyntö kannattaa asettaa, jotta myyjä saa asunnostaan parhaan mahdollisen tuoton. Kiinteistönvälittäjä osaa tuoda esiin kunkin asunnon myyntivaltit sekä ottaa huomioon muut myyntiin vaikuttavat tekijät kuten taloyhtiön tilanteen, tulevat remonttitarpeet ja kaavoitukseen liittyvät kysymykset. Koska jokaiselle meistä oma koti on rakas ja kallisarvoinen, voi myyjän hintapyyntö olla toisinaan epärealistinen jos asunnon myynti tapahtuu ilman välittäjää. Kiinteistönvälittäjä osaa tarkastella asuntoa ulkopuolisen näkökulmasta ja asettaa hintapyynnön juuri oikealle tasolle, jotta asunto menee kaupaksi parhaalla mahdollisella hinnalla. Oikea hintapyyntö heti myyntiprosessin alussa auttaa tavoittamaan kaikki potentiaaliset ostajaehdokkaat nopeasti ja tehokkaasti. Parhaassa tapauksessa syntyy kilpailutilanne, ja asunnon lopullinen myyntihinta saattaa jopa ylittää alkuperäisen hintapyynnön.

2. Hyvän ensivaikutelman luominen avainasemassa

Voit tehdä hyvän ensivaikutelman vain kerran. Olipa kyseessä sitten asunnon myynti tai uuden ihmisen kohtaaminen, hyvä ensivaikutelma on kaiken a ja o. Visuaalisuus on keskeisessä roolissa hyvän ensivaikutelman luomisessa. Myyntistailauksen tärkein tehtävä on erilaisten visuaalisten ratkaisujen avulla korostaa asunnon myyntivaltteja ja tuoda esiin asunnon koko potentiaali. Kiinteistönvälittäjät käyttävät usein kohteen stailauksessa sisustussuunnittelijaa, jotta asunnon yleisilme saadaan muokattua mahdollisimman myyväksi. Sisustussuunnittelijan ehdotuksen perusteella kiinteistönvälittäjä voi tehdä asuntoon myyntikalustuksen, jonka avulla ostajaehdokkaat saavat paremman mielikuvan siitä, millainen asunto voisi olla kotina. Nykyaikaisen 3D-mallinnuksen avulla voidaan asunnon sisustus esittää myös jälkikäsittelynä myyntikuvissa. Oikein stailattu asunto voi kohottaa kauppahintaa merkittävästi. Asunnon myynti ilman välittäjää ei mahdollista yhtä huolellista ja viimeisteltyä myyntistailausta kuin ammattilaisen käsissä syntynyt stailaus.

3. Miten tavoitat mahdollisimman monta ostajaehdokasta?

Myytävien kohteiden markkinointi tapahtuu nykyisin lähes yksinomaan verkossa. Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä osaa laatia myynti-ilmoituksen niin puhuttelevaksi, että se houkuttelee paikalle suuren joukon potentiaalisia ostajia. Myös visuaalisuus näyttelee tärkeää osaa myynti-ilmoituksessa. Kiinteistönvälittäjä käyttää kohteen valokuvaamisessa yleensä tilakuvaukseen erikoistunutta ammattilaista, jotta myynti-ilmoitukseen saadaan tuotettua ensiluokkaista kuvamateriaalia. Ilmoitusteksti laaditaan houkuttelevaksi ja myyväksi asunnon myyntivaltteja korostaen. Kiinteistönvälittäjä tuntee parhaat markkinointikanavat, joiden avulla myynti-ilmoitus tavoittaa mahdollisimman suuren ostajajoukon. Jos asunnon myynti hoidetaan ilman välittäjää, esittelyihin saapuu yleensä vähemmän ostajaehdokkaita kuin kiinteistönvälittäjän järjestämiin, koska monet ostajat karttavat asunnon omistajien järjestämiä esittelyjä.

Asunnon myynti ilman välittäjää - ostajaehdokkaiden tavoittaminen.

4. Miten hoitaa asunnon myynti ilman välittäjää turvallisesti ja ongelmitta?

Kiinteistönvälittäjät tuntevat asunnon myyntiin liittyvän lainsäädännön ja kaupanteossa noudatetaan aina Hyvää Välitystapaa. Kiinteistönvälittäjää sitoo selonotto- ja tiedonantovelvollisuus, mikä tarkoittaa sitä, että välittäjä on velvollinen selvittämään tarkoin kaikki asuntoon liittyvät tekijät ja saattamaan ne ostajan tietoon. Näin vältytään ikäviltä riidoilta ja jälkipuinneilta kaupanteon jälkeen. Ennen myyntiä kiinteistönvälittäjä perehtyy huolellisesti taloyhtiön dokumentteihin ja tilinpäätöstietoihin sekä selvittää tarvittavat lisätiedot isännöitsijältä, verottajalta ja rakennusvalvonnasta. Myyntiesite laaditaan jo ennen myyntiä tiedoiltaan niin täydelliseksi, että ostajaehdokas saa varmasti asuntokauppalain mukaisen tiedonannon kohteesta. Näin kaupan molemmat osapuolet voivat olla turvallisin mielin siitä, että kauppa hoidetaan oikein kaikkien pykälien ja säännösten mukaan. Asunnon myynti ilman välittäjää edellyttää että myyjä perehtyy asuntokauppaan liittyvään lainsäädäntöön sekä taloyhtiön dokumentteihin ja tilinpäätöstietoihin. Ostaja on myös yleensä halukkaampi ostamaan asunnon välittäjän kautta, koska silloin häntä suojaa kuluttajansuojalaki.

5. Mitä kaikkea asunnon myynti ilman välittäjää pitää sisällään?

Asunnon myynti ilman välittäjää on usein myyjälle raskas ja aikaa vievä prosessi. Myynti-ilmoitusten laatimisen ja esittelyjen ohella pitää selvittää asunnon taustatiedot, vastata ostajien kysymyksiin, hoitaa tarjousneuvottelut, laatia sopimukset ja kauppakirjat sekä perehtyä asuntokaupan juridiikkaan. Tämän kaiken hoitaa kiinteistönvälittäjä puolestasi. Ammattilaisena hän valjastaa kaiken tietotaitonsa ja myyntiosaamisensa käyttöösi, jotta asunnostasi saadaan mahdollisimman hyvä myyntihinta ja myyntiaika ei veny turhan pitkäksi. Kun olet uskonut asuntokauppasi kiinteistönvälittäjän osaaviin käsiin, on asunnon myyminen sinulle mahdollisimman stressitöntä ja helppoa.

Asunnon myynti ilman välittäjää . - kaunis koti.-

6. Asunnon myyntiin ilman välittäjää liittyy voimakkaita tunteita

Koti valitaan aina tunteella ja myös siitä luopumiseen liittyy usein suuria tunteita. Kun on kyseessä asunnon myynti ilman välittäjää saattavat tunteet ohjailla usein myyjän ratkaisuja. Jotta tunteet saadaan pidettyä erillään kaupanteosta, on parasta, että tarjousneuvottelut hoitaa kokenut kiinteistönvälittäjä, joka toimii neuvotteluissa myyjän edustajana kaupan vastapuolta kunnioittaen. Haastavissakin tarjousneuvotteluissa kiinteistönvälittäjä osaa huomioida sekä myyjän että ostajan tarpeet, jotta päästään kaikkia asianosaisia tyydyttävään lopputulokseen. Näin voit luovuttaa kotisi uudelle asukkaalle hyvillä mielin ja molemmat osapuolet kokevat tehneensä onnistuneet asuntokaupat.

Voimmeko auttaa? Olemme täällä sinua varten. Jos jokin asia asunnon myynnissä mietityttää, ole yhteydessä välittäjiimme.

Voit myös kutsua välittäjämme ilmaiselle arviokäynnille, niin voitte yhdessä suunnitella juuri sinun asuntosi myyntiin parhaiten soveltuvan myyntiprosessin. Käynti on täysin ilmainen eikä sido sinua mihinkään.

Miksi kiinteistönvälittäjä?

1. Myyntihinnan maksimointi
2. Myyntistailaus
3. Kohteen markkinointi
4. Turvallinen asuntokauppa
5. Helppoa ja stressitöntä
6. Tunteet erillään kaupanteosta

Lue myös artikkelimme: